-

Sukawaka.nl

                       Sjamanistische Drums, Drumcirkels, Sjamanistische cursussen


Weekend basiscursus Sjamanisme, de 1e stap naar Sjamanisme
Tijdens dit weekend leer en ervaar je Sjamanisme vanuit de Europese en Noord Amerikaanse stroming, achtergrond informatie, rituelen en ceremonie.
De cursus zal bestaan uit oa
1e Basiskennis Sjamanisme
4 windrichtingen
Trancereis

Rituelen en  Ceremonies
Meditatie
Krachtdieren
Sjamanendrums
Drumcirkel
Oercirkel
Liederen
Krachtvoorwerpen
Spirits


24/25 April 2021 Basiscursus Sjamanisme in Den Haag, beide dagen zijn van 11.00 tot 16.00 uur

Kosten 150,-  cursus 

10,- bijdrage lunch, thee etc. voor 2 dagen
Weekend Basiscursus Sjamanistische Healingtechnieken 

De cursus is voor iedereen die haar/zijn bewustzijn wil vergroten en op zoek is naar innerlijke groei, verbinding voelen met al wat bestaat, Het leren gebruiken van de wijsheid in jezelf en alles wat leeft en dit door healing door te geven. 


Wat gaan we doen;
Het leren toepassen van drum healing technieken.
Reinigingstechnieken werken met de spirit van je drum en krachtdieren
We gaan dieper in op healing van blokkades van dit en vorige levens.
Blokkades losmaken dmv een waterceremonie 

Het medicijnwiel en de kracht van healing hierin
We maken een gezamenlijke offerande voor healing en genezing
Methodes/technieken om jouzelf te healen en/of anderen.

Een leerzaam doe weekend, met theorie!13/14 Februari 2021 

in Den Haag, beide dagen zijn van 11.00 tot 16.00 uur

Kosten 150,-  cursus 

10,- bijdrage lunch, thee etc. voor 2 dagen


27/28 Maart 2021 in Den Haag, beide dagen zijn van 11.00 tot 16.00 uur

Kosten 150,-  cursus 

10,- bijdrage lunch, thee etc. voor 2 dagen

Weekend Verdiepingscurus Sjamanisme

Voor de Indianen zijn wij allemaal een vonk (een Spirit) van de Great Spirit, net als de dieren, planten en stenen. Ons fysieke lichaam is het vervoermiddel van onze Spirit, om zo ervaringen op te doen waar lessen uit geleerd kunnen worden, om steeds wijzer te worden, en het medicijnwiel kan ons hierbij helpen. Het medicijnwiel symboliseert als het ware onze levensweg

In deze twee daagse workshop gaan we ons o.a  verdiepen in de oeroude krachten van het medicijnwiel, en hoe die in ons hedendaagse leven kunnen toepassen.

Trancereis ervaren.

Stembevrijding, liederen en klanken met de Sjamanendrum


Sjamanisme is een oeroud pad wat volgens wetenschappelijke ontdekkingen al 26.000 jaren oud is, maar vermoedelijk al veel eerder bestond.
Overal op de wereld, verspreid over alle continenten is sjamanisme als oervorm terug te vinden.
de kern hieruit is dat alles wat leeft bezield is.
Alles is Energie, Bewustzijn, Scheppingskracht, Essentie die door alles en iedereen heen stroomt. Elk levend wezen is daardoor heilig, of het nu een mens is, een dier, een grassprietje, een boom of de zee, Bezield, en met elkaar verbonden.