top of page

Global Drums Gathering III - Unite / the Hague/Scheveningen/the Netherlands 

 

“The drum" is the Great Spirit's, favorite instrument!

 

Drummen, Vieren en Dansen!

 

Missie voor 7 April 2024! 

Bewustzijn vergroten door verbinding te maken met de bron en in vele landen

zoveel mogelijk mensen

in één drumcirkel te verzamelen.

 

Onthoud wie we zijn.

Nu is het tijd om op te staan!

 

VERENIGEN!

 

Start Event  11.15 -13.15

 

Lokatie:

Strandtent Down Under Beach

Noorderstrand, Zwarte Pad 1 Scheveningen 

Strandtent DownUnderBeach - Zwarte Pad - Scheveningen

 

Parkeren:

Op de parkeerplaats zwarte pad zijn 450 parkeerplaatsen 

https://www.parkeren-denhaag.nl/parkeerterrein-zwarte-pad

 

Parkeergarages Scheveningen

Parkeerplaats - APCOA Parking

 

Openbaar vervoer 

Tram 1 en 9 Kurhaus 

Bus 21,22 en 23 

 

Deelname is gratis en vrijblijvend en opgeven is niet nodig, vrije inloop..! 

 

Samen, maar in verbondenheid met jezelf en je eigen drum, je bent ook welkom

als je de klanken van

de sjamanendrum wilt ervaren

daarnaast zijn Djembe, Didgeridoo, ratels etc zeer welkom ✨

 

 

Drum therapie is een oude benadering die gebruik maakt van het ritme

om genezing en zelfexpressie

te promoten.

Van de sjamanen van Mongolië naar de Minianka genezers van West-Afrika,

hebben duizenden jaren,

therapeutische ritme technieken gebruikt voor het maken en onderhouden

van fysieke, mentale en spirituele gezondheid.

Meer info: https://sukawaka.nl/de-therapeutische-effecten-van-drummen

 

❤️‍🔥De drumslag vertolkt de hartslag van Great Spirit en Moeder Aarde ❤️‍🔥

Waarom 7 april 2024 

Naast het feit dat het getal 7 een krachtig getal is en op zondag valt, zal er de volgende

dag op maandag 8 april

een zonsverduistering plaatsvinden en is er tegelijkertijd een ijzige

vulkanische KOMEET te zien

met het blote oog.

Het is een komeet die slechts eens in de 71 jaar zichtbaar is.

Wij vonden het daarom een ​​mooie datum

om dit evenement op 7 april (7+1=8) te organiseren,

precies één dag voordat deze tekenen aan de hemel verschijnen.

 

 

✨✨✨✨✨✨

Mission for that day

 

Expanding consciousness by connecting to source and gathering

as many people possible

in one drum circle in each country.

 

Remember who we are.

Now is the time to RISE UP!

 

UNITE!

 

“The drum" is the Great Spirit's, favorite instrument!

 

Drumming, Celebrating and Dancing!

 

Start Event 11.15 -13.15

 

Location: 

Beach tent Down Under Beach 

Noorderstrand, Zwarte Pad 1 Scheveningen 

Beach tent DownUnderBeach - Zwarte Pad - Scheveningen 

 

Parking: 

There are 450 parking spaces in the Zwarte Pad parking lot 

https://www.parkeren-denhaag.nl/parkeerterrein-zwarte-pad 

 

Parkeergarages Scheveningen 

Parking lot - APCOA Parking 

 

Public transport 

Tram 1 and 9 Kurhaus 

Bus 21, 22 and 23

 

Participation is free and without obligation and registration

is not necessary, entry is free...!

 

Together, but in connection with yourself and your own drum,

you are also welcome

if you want to experience

the sounds of the shaman drum, Djembe, Didgeridoo, rattles,

etc. are also very welcome ✨

 

Drum therapy is an ancient approach that uses rhythm to

promote healing and self-expression.

From the shamans

of Mongolia to the Minianka healers of West Africa,

for thousands of years,

therapeutic rhythm techniques

have been used to create and maintain physical, mental and spiritual health.

More info: https://sukawaka.nl/de-therapeutische-effects-van-drummen

 

 

❤️‍🔥The drum beat expresses the heartbeat of Great Spirit

and Mother Earth ❤️‍🔥

Why april 7 2024

Besides the fact that the number 7 is a powerful number

and it falls on sunday,

there will be a solar eclipse

the next day on mo(o)nday april 8 and at the same time a icy

vulcanic COMET can be seen

with the naked eye.

It is a comet that is only visible every 71 years.

We therefore thought it was a great date to

organize this

event on april 7 (7+1=8), just one day before

these signs in the heavens occur.

Organisatie: www.globaldrumsgathering.nl en 

https://www.sukawaka.nl/healing-drumcirkels

Drumcirkel
IMG_0703.JPG

HEALING-DRUMCIRKEL

"The drum" is the Great Spirit's favorite instrument!

Het ritme van de drum brengt ons in een diepere laag van

ons bewustzijn.

Afstemmen op elkaar en onze energie om in de

flow te geraken.

Samen maar in verbondenheid met jezelf

en je eigen drum.

Samen genieten van de magische klanken die

de drums ons brengen.

Tijd om met elkaar door te brengen, Samen te ervaren.

Sjamanendrum Cirkel 2016

De klank van healing Sjamanendrums, ook wel de Moeder Aarde

klank genoemd

zal diep in ons innerlijk wezen doordringen.

Doordat dit in groepsverband plaatsvindt ondergaan

we allemaal een stuk healing.

-----------------------

Drumsongs:

Mantra om gezonde energie van het universum in je kern te trekken

“Earth my Body”

“Water my Blood”

“Air my Breath”

“And Fire my Spirit”

Het menselijk lichaam bestaat uit de

elementen aarde, water, lucht en vuur.

Als je tijdens het mediteren (of mantra zingen) op dit feit

concentreert,

dan zul je uit al die bronnen energie ontvangen

en sterk blijven.

(Bron; uit het boek “Eten, bidden, beminnen”

van Elisabeth Gilbert

A Native American Chant " Fly like an Eagle

Fly Like an eagle

Flying so high

Circling the Universe

on Wings of pure Light

Hey oh Witchi tai tai

Witchi tai oh

He Witchi tai tai

Witchi tai oh

bottom of page